JILS
شوهرزینب پروازکرد!!!!! صبح خبردادند. گنج توخرابه است · هر روز بیشتر به این واقعیت پی میبرم که زندگی را نمی‌توان تحمل کرد مگر دیوانگی چاشنی آن باشد… #ف.

یکی از شاهدان عینی واقعه پرواز بن فرناس در گزارشی می‌نویسد: «او تا مسافت درخور توجهی مانند پرندگان پرواز کرد اما بی‌آنکه بخواهد در محلی که پروازش را از آنجا آغاز …

روزنامه کیهان: این از خصوصیات و ویژگی‌های دانشمندان دوران تمدن اسلامی بود که در زمینه‌ها و شاخه‌های مختلف متخصص بودند. آنچه که امروزه در بخشی از …

نخستین انسانی که با ساختن بال‌هایی و بستن آن‌ها به خود، موفق به پرواز شد، دانشمند و هنرمند ایتالیایی، «لئوناردو داوینچی»‌بوده است.

… سرا بر او وارد خواهند شد، به آنان خبرداد و از آنان خواست که مواظب دو چیز گران بها که در میان … ابی طالب که صبح و شام را درک نمودی در حالی که مولای من و مولای هر مرد و زن مؤمن شدی. ….. من جاری است، و مرغان دور پرواز اندیشه ها به بلندای ارزش من نتوانند پرواز کرد. …… ابو العاص شوهر زینب دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگی از …

فروشگاه مارکت سنتر