JILS
بازی ذهن، حقه های مغز، تمرکز، خطاهای بصری در بخاطر سپردن و چگونگی تمرکز مغز و فریب و عکس العمل افراد از جمله ترس و کلیه فعل و انفعالاتی که در مغز روی می دهد را …

مغز و رنگها. پخش در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۳. ۱۰۴۰. 24. یادگیری مغز. پخش در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۲. ۸۵۶. 22 … مغز و قدرت تصمیم گیری. پخش در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰. ۹۸۹. 27 …

بازی تقویت ذهن Lumosity نوعی بازی تعاملی است که با کمک ایجاد عادت تمرین روزانه می‌توانید برای اطلاعات و شناخت بیشتری در مورد نحوه تفکرتان …

فروشگاه ذهن برتر، تنها یک فروشگاه بازی فکری و کتاب تخصصی نیست، بلکه محلی است برای پرورش ذهن کودک شما. هدف ما ذهنی برتر برای کودکان شماست.

کنکاشی در عملکرد مغز با تمرکز بر روشهایی که می توان ذهن را برای دیدن و تجسم چیزهایی ناپیدا و غیرواقعی فریفت و بازی داد.

فروشگاه مارکت سنتر