JILS

‌ با چه شرایطی جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر بعد از فوت شهید محسوب می شوند

با چه شرایطی جانبازان 50 درصد و بالاتر بعد از فوت شهید محسوب می شوند. تشخیص آن با کمیسیون ماده ۱۵ است به شرح زیر می باشد. :کمیسیون ماده ۱۵.

حیات: تشخیص شهادت جانبازان بالای 50 درصد، با کمیسیون ماده ۱۵ است. … با چه شرایطی جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر بعد از فوت شهید محسوب می شوند.

به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ فتح الله حسینی با اشاره به اینکه جانبازان 70 درصد بعد از فوت شهید محسوب می‌شوند، اظهار کرد: …

ب – س در خصوص جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر اعطای … وظیفه دارای شرایط خاص بر اساس مقررات اعطای امتیازات ویژه مصوب سال 75 و متعاقباً با … از جانبازی فوت می نمایند«شهید» محسوب شده و خانواده و افراد تحت تکفل آنان طبق …

۲۷ ۱۲:۵۲.

عضو فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جانبازانی … شد، گفت: تنها جانبازان بالای 70 درصد بعد از فوت شهید محسوب می‌شوند.

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به تعيين تكليف قانون جامع … تبصره به آن ماده الحاق مي شود:بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شيميايي» … مي شود: بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است فرزندان شاهد، جانباز و آزاده را … براي شخـص جانباز پنجاه درصد(50%) و بالاتر به استثناي تسـهيلات خودرو و …

کمک هزینه فوت. با چه شرایطی جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر بعد از فوت شهید محسوب می شوند. میانگین سن اشتغال آزادگان و جانبازان. برای شما همراهان …

جانبازان ۷۰ درصد به هر دلیلی فوت کنند، شهید محسوب می‌شوند … دوره‌های آینده را پیشخور کرد و در دو دولت بعد از خود ظرفیت استخدامی بسیار پایین آمد. … با اقدامی که بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام داد ۱۷۰ میلیارد تومان از بانک‌های … پدرم جانباز ۵۰ درصد بنیاد جانبازان و ۵۴ درصد ارتش که دارای ۸۲ ترکش در پا میباشد و …

بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت … به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازشستگی نائل آیند. … بعد از عبارت (( جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی )) اضافه می شود. …. قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (50 %) بالاتر …

بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان 50 درصد و بالاتر، آزادگان با حداقل …

داوطلبان با توجه به شرایط خود می توانند متقاضی یکی از سهمیه هاا شوند. … و همسر و فرزندان آنان ، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان می شود. … با جانبازی ۵۰ درصد به بالا ) و آزادگان جزو سهمیه رزمندگان محسوب و تابع … (از سال ۱۳۶۸ به بعد ) پذیرفته شوند، این داوطلبان مجاز به استفاده مجدد از سهمیه نمی باشند.

فرزند شهید مشابه جانباز پنجاه درصد (۵۰%) محسوب می‌شود. … کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران مشمول این ماده می‌شوند. … بعد از عبارت «آزادگان و خانواده آنان» عبارت «و جانبازان زیر بیست و پنج درصد(۲۵%)» اضافه شد. … خود با رعایت شرایط عمومی استخدام یکی از فرزندان شهید، جانبازان بیست و …

بنیاد موظف است نسبت به ایجاد صندوق اشتغال و کارآفرینی …

پس با این تعامل و هماهنگی که بین بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستادکل … جامعه جانبازی محسوب می شود که الان حدود 560 هزار نفر جانباز در سراسر کشور وجود دارد و …. اصلا در بنیاد شهید و امور ایثارگران چیزی بالاتر از جانبازان 70 درصد وجود … هر شرایطی لفظ “شهید” برایش اطلاق می شود زیرا برای ما فقط علت فوت جانباز …

ط در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون، خدمات و امتیازات مربوط، به … و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد (۷۰%)، ….. تبصره۱ همسران شاغل جانبازان زیر پنجاه درصد (۵۰%) و آزادگان با سنوات …. همسر و والدین شاهد که توسط بنیاد معرفی و برای اولین بار مشرف می‌شوند اختصاص دهد.

مدت اسارت افراد مذکور که به خدمت اعاده می‌شوند صرفاً یک برابر محسوب می‌شود.

همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نموده‌اند با … در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند. … قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر به …

جزئیات طرح 42 ماده ای نمایندگان ایثارگر مجلس شورای اسلامی با عنوان فصل …. و بالاتر و فرزند شهید، و: آزادگان با سابقه 1 سال و بیشتر با احراز شرایط عمومی گزینش و بدون …. تبصره 1: فرزند شهید مشابه جانباز 50درصد محسوب می شود. … به ایثارگران،بعد از عبارت « نقصان های جسمی و روانی» عبارت « و دارای درصد جانبازی …

به اطلاع کلیه داوطلبان در کلیه مقاطع تحصیلی برسانید با پیگیری های بنیاد محترم … آنها، جانبازان، رزمندگان و ایثارگران و فرزند و همسر جانبازان 25 درصد و بالاتر در کلیه … کلیه داوطلبان جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران در هرمقطع جدا دارای سهمیه می باشند …… به نظر شما چند سال دیگر جانبازی 15 درصد هم جزو سهمیه محسوب می شود؟

۱۳۹۵/۰۸/۰۵.

۱۳۹۲/۰۴/۱۳ ….. پدرم 5٪ جانبازی دارد و فوت کرده مادرم تحت پوشش کمیته امداد هست به ما …

کلیه کارکنان زن ایثارگر که سرپرست خانواده محسوب می شوند در …

واجدین شرایط جهت خرید بیمه درمان تکمیلی دی … هزینه‌های زایمان اعم از طبیعی و سزارین، تا پنجاه درصد سقف تعهد سالیانه ….. گفتن برای ایثارگران تعلق نمیگیره یا باید شهید باشن یا جانباز ? … در زایمان سزارین اگه بیمه ی دی با بیمارستان طرف قرارداد نباشه بعد از …. و یا اینکه ابتدا باید هزینه کامل پرداخت شود ؟

ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ، ﺟﺎﻧﺒﺎز ازﮐﺎراﻓﺘﺎده ﮐﻠﯽ، ﺟﺎﻧﺒﺎز آزاده ازﮐﺎراﻓﺘﺎده ﮐﻠﯽ و ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ در … ﮔﺮوه و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺷﺎﻏﻞ. ﺑﺎ دو ﮔﺮوه ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﯾﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺎ … ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ. ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺷﻬﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮل ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺼﻮب. 1360,11,18 … اﯾﺠﺎد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻣﻘﺮرات اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺟﺴﻤﯽ ﺟﺎﻧ …

بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه‌درصد(50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال … به شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطاء می شود.

۱۳۹۶/۰۸/۲۷.

ط در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول اين قانون، خدمات و امتيازات مربوط، به … ي بنياد شهيد و امور ايثارگران در اين قانون به اختصار «بنياد» ناميده مي‌شود. …. (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي سال اول ومتناسب با نرخ تورم جهت سالهاي بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد. … عبارت «فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر فاقد مسكن در صورتي كه …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر