JILS

پزشکان حق دریافت تعرفه‌ها را ندارند

دندانپزشکان حق دریافت تعرفه اضافی را ندارند … تمام مسؤولیت‌های پزشکی از جمله دندانپزشکی را در اختیار سازمان نظام پزشکی قرار داده و این از اختیارات این سازمان است که … دندانپزشک در هیچ صورت حق دریافت تعرفه بیشتر را ندارد.

پزشکان حق دریافت تعرفه آزاد از بیمه شدگان را ندارند/ انجام سونوگرافی در مطب های زنان و زایمان تخلفی در حوزه پزشکی استان است : معاون خدمات سلامت …

دندانپزشکان حق دریافت تعرفه اضافی را ندارند … تمام مسؤولیت‌های پزشکی از جمله دندانپزشکی را در اختیار سازمان نظام پزشکی قرار داده و این از اختیارات این سازمان است که … دندانپزشک در هیچ صورت حق دریافت تعرفه بیشتر را ندارد.

رییس دانشگاه علوم پزشكی قم گفت: هیچ پزشكی حق ندارد ریالی خارج از تعرفه موجود به هر شكلی و به هر عنوانی از مردم دریافت كند.

دندانپزشکان حق دریافت تعرفه اضافی را ندارند … نهادهای مجری در این حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، وزارت کشور، …

دندانپزشک حق دریافت تعرفه بیشتر را ندارد … بر این رشته باید سازمان های نظارتی از جمله انجمن داندانپزشکی، سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان و.

قم نیوز: رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: هیچ پزشکی حق ندارد ریالی خارج از تعرفه موجود به هر شکلی و به هر عنوانی از مردم دریافت کند.

در این بین شیوه‌های متفاوتی از دریافت حق ویزیت بین پزشکان دیده می‌شود. … مجدد از سوی پزشکان برای خواندن جواب آزمایش و سونوگرافی گلایه دارند به‌طور کلی … هم‌اکنون تعرفه ویزیت در کشور ما به گونه‌ای تعریف شده که بیمار برای …

ارسال اين مطلب به دوستان. (( پزشکان حق دریافت تعرفه آزاد از بیمه شدگان را ندارند/ انجام سونوگرافی در مطب های زنان و زایمان تخلفی در حوزه پزشکی استان است )) …

دادستان عمومی و انقلاب گناباد گفت: اخذ وجه مازاد بر تعرفه درمان توسط … باره اظهار کرد: هیچ پزشکی حق ندارد مبلغی مازاد بر آنچه که برابر تعرفه به عنوان حق ویزیت و یا هزینه عمل جراحی وفق مقررات تعیین گردیده از مریض دریافت نماید.

متخصصان زنان حق دریافت وجه و ارائه گزارش بابت انجام سونوگرافی ندارند … تشخیصی استفاده کنند و حق دادن گزارش و گرفتن وجه را در قبال آن ندارند چرا که در … بر این مسئله گفت: نظارت درباره این تخلفات بر عهده ما و نظام پزشکی است. … تعرفه‌های سونوگرافی مشخص بوده و متخصصان باید از این روش به عنوان ابزاری …

ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ اي ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ، ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺰار را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ. ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت … ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ، ﻣﻘـﺮرات و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ارزش ﮔـﺬاري ﻣﯽ. ﮔـﺮدد … ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻬﻢ. ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ. ﺑﻪ ادارات. اﺳﻨﺎد ﭘﺰﺷﮑﯽ. ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد …. اي ﻧﺪارﻧﺪ و. ﺗﻨﻬﺎ. در ﺻﻮرت اﺟﺮاي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ارزش ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ.

بعضی از مردم که میانه‌روتر هم هستند درباره دریافت حق فنی و تعرفه خدمات … به داروخانه‌ها این حق را داده که در قبال حضور پزشک داروساز در داروخانه و انجام مشاوره … مردم می‌گویند داروخانه‌هایی که مسئول فنی در آن‌ها حضور ندارند، موظف هستند که …

معاون خدمات سلامت بیمه سلامت سیستان و بلوچستان گفت: همه ساله هزینه‌های زیادی از سوی بیمه‌ها برای حوزه درمان هزینه می‌شود که بر اساس آن هیچ پزشکی حق ندارد به بهانه …

پزشکان معمولا مایل به افزایش نرخ حق ویزیت نیستند چون بیم کاهش بیماران خود را دارند ولی توجه به این نکته ضروری است که بالا بردن معقول هزینه ها نه … تعرفه های بالای پزشکی را شرط لازم برای دریافت خدمات خوب توصیف می کنند.

نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: بارها به دوستان نظام پزشکی عرض کرده ام قانونگذار … دندانپزشک در هیچ صورت حق دریافت تعرفه بیشتر را ندارد.

نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: بارها به دوستان نظام پزشکی عرض کرده ام قانونگذار … دندانپزشک در هیچ صورت حق دریافت تعرفه بیشتر را ندارد.

… به خرج دهد و از مواد بهتری استفاده کند، حق دریافت تعرفه اضافی از بیمار را ندارد. … کمدی صحنه پزشک جراح قلبی که معروفترین کمدین طنزپرداز خاور میانه شد و …

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: متخصصین زنان و زایمان حق … خود مبالغ قابل توجهی را دریافت می کنند که بعضاً نرخ های متفاوتی از 40 تا …

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: متخصصین زنان و زایمان حق … خود مبالغ قابل توجهی را دریافت می کنند که بعضاً نرخ های متفاوتی از 40 تا …

… ها مجاز به دریافت حق فنی هستند و منع قانونی در این رابطه وجود ندارد ضمن آنکه . … اینکه اصلا داروخانه ها علاوه بر مبلغ دارو، مجاز به دریافت تعرفه هستند یا نه؛ … های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و سازمان نظام پزشکی هماهنگی …

در این بین شیوه‌های متفاوتی از دریافت حق ویزیت بین پزشکان دیده می‌شود. … آزمایش بیمار را معاینه کند و برنامه درمانی تعیین کند دریافت ویزیت اشکالی ندارد. … هم‌اکنون تعرفه ویزیت در کشور ما به گونه‌ای تعریف شده که بیمار برای …

دریافت حق فنی در داروخانه‌ها غیرقانونی است … در سال‌های ۸۳ و ۹۳ و ۹۵ هیات وزیران در بررسی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و … و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی، غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان می‌باشد. …. نخبه برای دریافت مجوز خروج از کشور نیاز به تعهدنامه محضری دارند.

فی نفسه منعی ندارد. دریافت حق طبابت از بیماری که بهبود نیافته. س۱۸۷. اگر پزشک در طبابت خود کمال دقت و تلاش را برای بهبودی بیمار انجام دهد، …

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: متخصصین زنان و زایمان حق دریافت وجه بابت سونوگرافی را ندارند و مردم نیز در صورت مشاهده باید این تخلف … تبدیل مطب به موسسه غیرمجاز و اخذ تعرفه مازاد و تحمیل هزینه به بیمار خواهد بود».

… حق دریافت هیچ وجهی را از مردم تحت عنوان حق فنی ندارند اما … بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده‌است تا تعرفه دارویی …

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی انتقاد کرد: تاخیر در اعلام تعرفه ها به نفع … بهداشت و یا نماینده انجمن های صنفی در اعلام به موقع تعرفه ها برش لازم را ندارند. … *رواج دریافت های نامتعارف با گرفتن حق تعرفه گذاری از نظام پزشکی.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر