JILS

نماینده‌ای که دوباره رأی بیاورد یعنی عملکرد راضی کننده‌ای داشته است/ عدم بکارگیری بازنشستگان و برنام

نماینده‌ای که دوباره رأی بیاورد یعنی عملکرد راضی کننده‌ای داشته است/ عدم بکارگیری بازنشستگان و برنامه ششم توسعه؛ مهم‌ترین مصوبات مجلس دهم …

نماینده ای که دوباره رأی بیاورد یعنی عملکرد راضی کننده ای داشته است/ عدم بکارگیری بازنشستگان و برنامه … بود که خیلی مهم بود؛ همچنین در مجلس دهم تصویب برنامه ششم توسعه را داشتیم که موارد خوبی در آن مطرح شد و بسیاری از …

وزیر خارجه فرانسه: تهران و واشنگتن فرصت مذاکره را درک کنند …> جمهوری اسلامی ایران بعد از …. نماینده ای که دوباره رأی بیاورد یعنی عملکرد راضی کننده ای داشته است/ عدم بکارگیری بازنشستگان و برنامه … ولی داداشی عضو کمیسیون …

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز طرح قانون ممنوعیت به کارگیری … گفتنی است بکارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از … گفتنی است این طرح با 194 رای موافق، 36 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 240 … اجرای برنامه باز نشستگی. … این قوانین فقط تصویب می شوند ولی وزارتخانها آنها را اجرایی نمی کنند.

… و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که طراح این قانون بودند، ابهامات … که پاسخ این است حکم ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری … ها ارتباط داشته باشند که در اصل قانون منع بکارگیری بازنشستگان آمده … کنند در بحث اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان بسیار خوب عمل …. جانی دوباره به لوله های خشکیده …

اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮﯾﺎري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دﺷﺘﯽ و ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن از آﻗﺎي ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي. 8. ﺗﺬﮐﺮ آﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ … اداﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟـﻪ و ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت در ﻣـﻮرد …. ﻟﺬا اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رأي ﺑـﻪ … ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪ روﻧـﻖ در ﺣـﻮزه ﺗﻮﻟﯿـﺪ …. آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً رأي ﺑﯿﺎورد از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ …. ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷـﺎﺧﺺ د …

برنامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم شهریور ماه ۱۳۵۹ هجری شمسی … از اینکه رای اعتماد به دولت داده شد اجازه بفرمایند نمایندگان مجلس شورای اسلامی همگی به … بطور اختصار بعرض نمایندگان مجلس میرسانم جوی پیش آمده است که هیچکس ….. جهت و خط مشی انقلاب را معین میکند یعنی انقلابی که بر اساس اسلامی پیدا شده است و …

جناب آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر . … پس از کسب مجوز، سخنان خود را دوباره تکرار می کند، لذا مشخص می شود که منظور از کلمه نادر کمیاب بوده است. …. که علیه اینجانب تهیه شده بود، به عملکرد آن سازمان اعتراض و تقاضا کردم که پس ….. نقض کردیم، اما این کار یعنی اینکه ما مصوبه داشته باشیم، مجمع تشخیص بیاید …

صندوق بازنشسـتگی كشـوری بر خـود واجـب می داند كه برنامه توسـعه …. مورد محاسبه است و ایام عدم اشتغال ازجمله سه ماه تابستان و 15 روز اوایل فروردین که … یک دسته شوق زیادی نسبت به عملکرد مثبت … به وجود آمدن این شرایط نقش داشته اند، »همه« نیز باید در اصالح آن مشارکت کنند. …. حقوق بازنشستگان شود که این یعنی پس انداز دولت به.

کاظم دلخوش در دومین گفتگوی گیل خبر با نمایندگان گیلان در مجلس: … نماینده ای که در سومین دوره حضورش در مجلس به یک فرد باتجربه و شناخته … یعنی منظورتان این است ممکن است در رشت کاندید شوید؟ … نماینده باید قدرت داشته باشد که بتواند در این زمینه کمک کند که مردم … مگر در مجلس رای فراکسیونی عرف نیست؟

بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان 8 سال دفاع مقدس که …. و 7 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر، ماده 102 لایحه برنامه ششم را به تصویب رساندند. … شهدا و رزمندگان با سابقه حداقل 12 ماه جبهه (به شرط عدم بهره مندی از حقوق و مستمری از …

محمدمهدی زاهدی «نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس» مهمان این هفته برنامه دست خط بود. … بشود و هم در جهت عدم رأی اعتماد، انجام می‌شود؛ یعنی دو طیف قوی وجود دارند و کار می‌کنند، هم … معلم باید بیاید. … آیا این سوال تداعی نمی‌شود که ممکن است برخی از اینها حتی نفوذ در بدنه آموزش و پرورش داشته باشند؟

پرسش: آیا کارگر و کارفرما می‌توانند با توافق مزایایی کمتر از آنچه که در قانون کار و سایر مقررات تبعی آمده است را در قرار داد کار اولیه یا ملحقات آن پیش‌بینی نمایند؟ … نیز با توجه به عدم شمول قانون از حدود صلاحیت و وظایف هیأتهای حل اختلاف قانون کار خارج …. پرسش: کارگری با یک قرارداد یکساله در کارگاهی بکار اشتغال داشته است و …

در صورتی که این مصوبه در صحن علنی هم رأی آورد بیش از یک و نیم … تبعیض و اختلاف بین حقوق بازنشستگان زیاد است؛ یعنی کسی که در حال حاضر … گفتنی است برای همسان‌سازی و ترمیم حقوق بازنشستگان دولت هزار …. نمایندگان عزیز و محترم توجه کنند که که حقوق بقیه ضایع نشه. ….. من عملکرد مثبتی نمی بینم .

شهرداری‌ها نسبت به انضباط مالی و نحوه تحصیل بودجه دقت داشته باشند … شود/ در جمهوری اسلامی فساد سیستماتیک نیست/ لزوم آسیب شناسی در عملکرد حراست‌ها … دریافت کنند، می‌توانند ایمیل خود را همراه با سئوالات ارسال نمایند و درخواست ارسال پاسخ … گفتنی است، طرح وکیل آنلاین که توسط خبرگزاری رسمی قوه قضاییه راه اندازی شده، …

دلیل عدم اجرای قانون تسهیلات ایثارگران در برنامه ششم توسعه مبنی بر ارتقاء …. رییس جمهورموظف هست قانون را اجرا کند چرا نماینده مجلس از رییس جمهور سوال ….. از همکاران توجه داشته باشند که در امور حقوقی خواسته خیلی مهم است چون دیوان رای …… میدادند،چون قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل کسانی میشودکه ازخدمت …

فنر قلبی چیست و فنرگذاری چه عوارضی دارد؟ نماینده‌ای که دوباره رأی بیاورد یعنی عملکرد راضی کننده‌ای داشته است/ عدم بکارگیری بازنشستگان و برنامه ششم توسعه؛ …

چگونه بازنشستگی شاد داشته باشیم/ نویسنده ارنی جی زلینسکی؛ ترجمه زهرا زاده …. اگر برای یک دوران بازنشستگی فعال برنامه ریزی نکرده باشید آن وقت دوران …… خـواه یـک بازنشسـته، یـک بیـکار یـا شـاغل، شـما می توانیـد کتـاب »لـذت کار نکـردن« را یـک …. کنـد. مبتنـی بـر این پیش فرض اسـت که معتقدم یـک کتاب دربـاره اینکه …

تخريب و دوباره بنا شود. گفت و گو با محي …. جامعه شناســي استداللش در دفاع از يك وزير اين اســت كه به اين وزير رأي ….. و بررسي كننده قوانين از حيث تطابق با اسالم )يعني شوراي نگهبان( وجود نداشته ….. حقوق بشر بدون آنكه در قانون اساسي بيايد دولت و حكومت متعهد بدان ….. اما در رابطه با ســاير كارآمدي ها، شــخصيت ها و عملكرد نمايندگان.

مقصودی: ربیعی صدای بازنشستگان و کارگران فولاد را نمی‌شنود … وی از نمایندگان خواست با رای عدم اعتماد به ربیعی وی را برکنار و وزیر قدرتمندتری را روی کار بیاورند و از وزیر جدید حمایت کنند. … وی در ادامه گفت: طبیعی است وزیری که عملکرد قابل دفاعی نداشته باشد، باید استیضاح را تهدیدی جدی بداند و از هر …

اشاره: عبدالرضا مصری، سخنگوی هیات رئیسه و نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی است. وی که … اگر مجموعه کند کار کند یا تند، این وزیر است که باید پاسخ دهد. لذا عملکرد مجموعه وزارتخانه، چه در مرکز و چه در شهرهای مختلف همه به وزیر برمی گردد. … با نظرات من همپوشانی نداشته باشد و باید رئیس جمهور در برنامه ها، دست بازتری داشته باشد.

وی گفت: صاحبان اصلی انقلاب یعنی کارگران، روستاییان، عشایر، قالیبافان، زنان بی … وی از نمایندگان خواست با رای عدم اعتماد به ربیعی وی را برکنار و وزیر قدرتمندتری را روی کار بیاورند و از وزیر جدید حمایت کنند. … وی در ادامه گفت: طبیعی است وزیری که عملکرد قابل دفاعی نداشته باشد، باید استیضاح را …

هم‌چنین سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت که این فراکسیون درباره … به ایشان رای اعتماد داد، به این دغدغه‌ها که از سوی نمایندگان مطرح شد، توجه کنند. … درست است که انتقاداتی نسبت به عملکرد آقای ربیعی وجود دارد اما بنده فکر می …. شستا و صندوق بازنشستگی را دادید اما ربیعی امروز یعنی عدم وفای به عهد، عدم …

مقصودی: ربیعی صدای بازنشستگان و کارگران فولاد را نمی‌شنود … به ربیعی وی را برکنار و وزیر قدرتمندتری را روی کار بیاورند و از وزیر جدید حمایت کنند. … وی از نمایندگان مجلس خواست تا با رای عدم اعتماد به ربیعی زمینه حضرو وزیر قدرتمندتری را در … وی در ادامه گفت: طبیعی است وزیری که عملکرد قابل دفاعی نداشته باشد، باید …

مقصودی: ربیعی صدای بازنشستگان و کارگران فولاد را نمی‌شنود … وی از نمایندگان خواست با رای عدم اعتماد به ربیعی وی را برکنار و وزیر قدرتمندتری را روی کار بیاورند و از وزیر جدید حمایت کنند. … وی در ادامه گفت: طبیعی است وزیری که عملکرد قابل دفاعی نداشته باشد، باید استیضاح را تهدیدی جدی بداند و از هر ابزاری برای جلوگیری …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر