JILS

نماز را قضا هست، حضور را قضا نيست

در تلقّی عرفانی، نماز و عبادات قرار است که ما را به «حضور» و بیداری برسانند. از حجمِ غفلت و خواب‌رفتگی ما بکاهند و سعادتِ تنفس در فضای …

چو نماز شام هر کس بنهد چراغ و خوانی … رخ قبله‌ام کجا شد که نماز من قضا شد … عجبا نماز مستان تو بگو درست هست آن … عجبا دو رکعت است این عجبا که هشتمین است … آقای پرویز شهبازی در برنامه ۶۰۹ گنج حضور به تفصیل این غزل فوق العاده راشرح داده اند.

نماز را قضا باشد ، « حضور » را قضا نباشد! … هنوز ما را ، «اهلیّت گفت» نیست. … ای قوم ازین سرای حوادث حذر کنید؛ این سخن نیست، این تنبیه است بر سخن، دعوت است …

@tinapakravan on Instagram: “نماز را قضا هست حضور را قضا نيست . شمس تبريزى ”

“پير محمد ملك داد” موسوم به شمس تبریزی، نه اولين و آخرين كسي است كه از ….. به باشد از عبادت ظاهر بي حضور، نماز را قضا هست، حضور را قضا نيست.»

اکنون که مجددا بحث شمس و مولوی در کشور مطرح شده است و بعضی به مدح ….. آن به باشد از عبادت ظاهر بي حضور، نماز را قضا هست، حضور را قضا نيست.»

کمتر کسی است که نام مولانا را شنیده باشد و با نام شمس تبریزی (مفقودشده در 643 ه‍/1246م) آشنا نباشد. اطلاعات قطعی …. نماز را قضا هست، ]فقدان[ حضور را قضا نیست.

تأویل‌هایی از این دست در مقالات شمس فراوان است. … می‌گوید: عالمی هست، عزم کنید، به این نماز مشغول شدی، نماز رفت. بدین عزم ….. نماز را قضا هست، حضور را قضا نیست.

در نظر مولوی نماز ایستادن‌ آدمـی‌ در روز رسـتاخیز در حضور حق است(ر. …. و شایسته مرکب روح شدن است؛نمازی کـه بـه ریا و گمراهی آغشه نیست(همان، دفتر اول، …. شعاع آثار نماز قرار می‌گیرد و نمازگزار نمی‌تواند زمان ادا و قضا را تشخیص دهـد و …

آنچه بر شگفتی مى افزاید این است که مجله چاپ کننده مقاله معترف است که …. به باشد از عبادت ظاهر بى حضور، نماز را قضا هست، حضور را قضا نیست.

نماز را قضا هست,حضور را قضا نیست. شمس_تبریزی حضور: هرلحظه و هرجا به یاد خدا بودن و تاثیر او را در همه امور جاری دانستن..

ﻃﺮز دﯾﺪ ﻣﻦ ذﻫﻨﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت اﻣﺘﺪاد ﺧﺪا رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از ﻣﺪت. ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ …. ﻗﻀﺎوت. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ﺑﺪ و ﺧﻮب. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ و ﺧﻮﺑﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﻣﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﺮﺑﻮط. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺧﻮﺑﻬﺎ و ﺳﺘﯿﺰه. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺪﻫﺎ و …… ﯾﻌﻨﯽ از ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎدن در ﻧﻤﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺳﻼم ﺗﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﯽ. ﺧﻮاﻫﺪ.

نماز را قضا هست، حضور را قضا نیست. فقرای محمّدی در این کوشند که لا صَلَواة اِلّا بِحضورِ القَلب[۱۰]. نه که صورت آن رها کنند خوش‌آمد نفس را. در شرح لا …

نماز، از حقوق خدا بر عهده انسان است و انجام درست و به موقع آن، بر انسان مكلّف واجب است. … كسى كه نماز قضا دارد، باید در خواندن آن كوتاهى نكند، ولى واجب نیست فورى آنرا …

پیامبر خدا ( صلی الله علیه و آله ) فرمودند : هیچ بنده ای نیست که به اوقات نماز و مواضع … در بررسی عواقب قضا شدن نماز صبح جلد ششم کتاب کافی عنوانی هست به نام … نمازهای او تمام نباشد ( مثلن حضور قلب و توجه در نماز نباشد ) اما اگر فردی یک نماز او از …

اگر پس از آن كه به اندازه ركوع خم شود يادش بيايد، مستحب است بعد از ركوع قضا كند، و اگر در سجده … در قنوت نماز وتر، آيا كسانى كه به زبان عربى مسلّط نيستند، مى تواند چنين بگويند: … لطفا راه به دست آوردن توجه و حضور قلب در نماز را بيان فرماييد؟ ج.

احکام زکات فطره، نماز عید فطر، قضا و کفاره روزه … و عید قربان همانند نماز جمعه واجب است و از این حیث تفاوتی بین زمان حضور یا غیبت ائمه نیست.

این نماز، ثواب ۲۰۰ سال نماز قضا را کفایت می‌کند و روایت دیگر از آن حضرت … معنای آن این نیست که اگر مستطیع هست، نیازی به حج رفتن نیست.

بر اساس این گزارش، نماز عید فطر در عصر و زمان فعلی واجب نیست، بلکه مستحب است. نماز عید فطر را … این نماز اذان و اقامه و قضا هم ندارد. کیفیت این …

… ﻭ شوهر چطور؟ آیا با وفات هر کدام، دیگری ﺑﺍید نماز ﻭ ﺭﻭﺯه ﺍﻭ ﺭﺍ قضا کند؟ … قضای نماز و روزه زن و شوهر بعد از مرگ بر عهده آن دیگری نیست. در باره شوهر هم …

چهارم: از مبطلات نماز آن است که بعد از خواندن حمد، «آمین» بگوید، و باطل شدن نماز به … نماز را از سر بگیرد، وگرنه باید همان نماز را تمام کند و اعاده و قضا بر او لازم نیست.

جواب: آن مقداري از نماز و روزه هائي که يقين دارد بجا نياورده است قضا نمايد و به نظر مقام معظم (…)ي رعايت ترتيب در نماز قضا لازم نيست مگر بين نماز ظهر و عصر يا نماز …

آیا بر او واجب است که نمازها و روزه های مذکور را قضا کند؟ … پدرتان نماز قضا ندارد، نیابت از طرف وی به عنوان قضای نماز واجب، صحیح نیست؛ لیکن …

حوزه/ اگر امام جماعت قضاى نماز يوميه خود را مى خواند، مى شود به او اقتدا … آیات عظام گلپایگانی و صافی: یا قضای نماز کسی دیگر را می خواند که معلوم نیست این نماز از او فوت شده یا نه، اقتدای به او اشکال دارد ولی اگر معلوم باشد که این نماز از میّت فوت شده جایز است به او اقتدا کرد هر … با حضور گسترده عزاداران حسینی(ع):.

«نماز مقبول» آن است که با خضوع و خشوع به‌جا آورده شود و آداب ظاهری و باطنی در آن … نمازی که با حضور قلب خوانده شود، ارزشمند و بسیار با اهمیت است. … زیرا: گاهی عبادت صحیح است ولی رشدآور نیست مثل دارویی که …. رئیس قوه قضاییه.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر