JILS

مدیر از دیدگاه کارکنان

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﻬﻢ ﻓﺮﺁ. ﻳﻨﺪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﻮ ﺗﻮﺍﻧﺎﺳﺎﺯﻱ ﻣﻄ. ﺎﻟﻌﻪ ﻣﺆ. ﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ. ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻨﺪﺍﺷﺖ. ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ …

امام علی(ع) می‌فرماید: «ابزار مدیریت سعه‌ی صدر است». … اما نکته‌ی اینجاست که محبّت و مهربانی با کارکنان این نیست که با هر کس طبق میل و خوشایند …

41. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺪﻳﺮان از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﻛﻨﺎن. در ﺣﻮزه ﺳﺘﺎدي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز. 3. ، ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ. 2. ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻴﺪري. 1. دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻛﺸﺘﻜﺎران. ﭼﻜﻴﺪه. زﻣﻴﻨﻪ.

یکی از دشوارترین چالش‌ها، مخصوصا برای مدیران تازه کار، متعادل کردن این نوع نگاه از مدیریت (یعنی تمرکز بر کمک به افراد) و همچنین جست‌وجو برای …

۴۱.

اگر قصد دارید به یک مدیر موفق تبدیل شوید، باید کارکنان خود را به …. این کار دنیای شخصی و حرفه‌ای من را رشد می‌دهد و دانش و دید من را گسترش می‌دهد.

این پژوهش به منظور(( بررسی بین ارتباط میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت ونحوه تصمیم گیری آنها از دیدگاه کارکنان در مدارس شهر سیرجان )) وبرای پیگیری اهداف زیر …

هدف این پژوهش بررسی رابطه اعتماد کارکنان به مدیر به عنوان یک پدیده تعاملی با … استفاده از سامانه، رابطه آماری معنی داری با اثربخشی سامانه از دیدگاه کارکنان دارد.

اهمیت تبیین صفات و خصوصیات مدیران از دیدگاه حضرت علی(ع) را می توان …. به ویژه لازمست مدیران و کارکنان در مقابل سازمان متعهد شوند و تمام تلاش …

شهرستان استان براساس دیدگاه مددکاران با استفاده از روش تحليل خوشه … اهميت ترثير رفتار مدیر در تقویت رفتار فرانقش کارکنان، تریيد شده و نشان داده شده اسـت.

اغلب اوقات مدیران متعجب‌ اند که آیا کارکنان به درستی دیدگاه آنها را درک کرده ‌اند؟ بودن در این شرایط و جایگاه موقعیتی خطرناک و تشخیص و حل آن ساده …

خلق و ادارۀ بحث، تبادل نظر، گفت و گو و شنیدن صدا های دیگر از جمله چالش های مدیران در محیط کاری است. این پژوهش با هدف مطالعه عوامل موثر بر سکوت سازمانی کارکنان …

ارائه مفاهیم اولیه مرتبط با مدیریت عملکرد منابع انسانی و بررسی وجوه متمایز … از ديدگاه سازماني، ارزيابي عملكرد كاركنان وظیفه‌ای ضروري و انكارناپذير در زمينه …

یک مدیر، مجموعه کارکردهایی شامل برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، استخدام کارکنان، اداره و هماهنگی و … یک (…) باید جا پای کارمندان خود بگذارد و امور را از دید کارمندان خود بنگرد.

به نظر شما کدام ویژگی یا رفتار مدیر بدترین تاثیر را روی کارکنان دارد؟ چه رفتارهایی از مدیر برای کارمندان آزاردهنده است؟ ویژگی های یک مدیر بد …

مدیریت افراد موضوعی است که برای همه به خصوص صاحبان شرکت‌ها و … خود را خواهند دید و برعکس، آن‌هایی که فقط تلخی می‌کنند، تلخی هم می‌بینند.

مدیریت رفتار سازمانی یکی از مهم ترین استراتژی هایی است که به افزایش بهره وری و … به طور خلاصه نمی توان از کارکنان سازمان خواست که در محیط کار همه ی خواسته های شخصی … تعریف مدیریت رفتار سازمانی; رفتار سازمانی از دیدگاه رابینز; مدیریت …

این پژوهش به منظور(( بررسی بین ارتباط میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت ونحوه تصمیم گیری آنها از دیدگاه کارکنان در مدارس شهر سیرجان )) وبرای پیگیری اهداف زیر …

با … بین مدیریت و کارکنان برقرار گردد و حس مسئولیت‌پذیری افراد افزایش یابد.

واحد مدیریت منابع انسانی یکی از واحدهای مهم سازمانهاست که عملکرد آن میتواند … به طور دقیق‌تر: جذب همکاران جدید، آموزش همکاران، ارزیابی عملکرد کارکنان و پاداش دادن به …

هدف: هدف این پژوهش بررسی عوامل اثربخشی سازمانی شامل انطباق، کسب هدف، انسجام و مشروعیت در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران، از دیدگاه مدیران و کارکنان است. روش: روش …

حوزه مدیریت پرسنل محدود است و در رویکرد خود، کارکنان را به عنوان ابزار می‌بیند … ها: مدیریت منابع انسانی, مشاوره کسب و کار, مشاوره مدیریت2 دیدگاه …

همسوسازي نگرش ها و وحدت رويه در فعاليت هاي مديران و كاركنان سازمان تامين اجتماعي از طريق بررسي و مقايسه ديدگاه هاي مختلف آنان در مورد مسايل سازمان و راه حل هاي مربوط …

تاثیرنفوذ اجتماعی مدیران برتوانمند سازی شغلی کارکنان از دیدگاه کارکنان ادارات … نفوذ اجتماعی مدیران و توانمند سازی شغلی کارکنان ادارات ورزش وجوانان استان چهار …

فرضیه فرعی اول : بين دیدگاه مشارکتی مدیر و رضایت شغلی …

این پژوهش برحسب هدف کاربردی، از نوع روش توصیفی و از شاخه پیمایشی و بر حسب زمان جمع آوری داده ها از نوع تک مقطعی است. جامعه پژوهش را 116 نفر از کارکنان د…

ارتباط بین نفوذ اجتماعی مدیران و تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان هیئت های ورزشی استان هرمزگان. اعتبار موردنیاز : ۰ | تعداد صفحات: ۴ | تعداد نمایش خلاصه: ۱۵۶ | نظرات: …

در این دیدگاه، مدیر یک (…) بالقوه با سبک‌ مدیریتی متمایز بود که تیم و … در این سبک مدیریتی از کارکنان انتظار می‌رود که یکدیگر را تشویق و …

مدیریت از دید کارکردی شامل وظایفی همچون برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، سازماندهی، … مدیر باید امکان‌پذیر بودن و قابل قبول بودن آن‌ها را از نظر مدیران و کارکنان، مورد توجه …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر