JILS

مثنوی کبوتری، سحر اندر هوای پروازی

کبوتری، سحر اندر هوای پروازی, ببام لانه بیاراست پر، ولی نپرید. رسید بر پرش از دور، ناوکی جانسوز, مبرهن است کازان طعنه بر دلش چه رسید.

کبوتری، سحر اندر هوای پروازی به بام لانه بیاراست پر، ولی نپرید رسید بر پرش از دور، ناوکی جانسوز مبرهن ست کزآن طعنه بر دلش چه رسید شکسته شد پر وبالی، نزار …

کبوتری سحر اندر هوای پروازی. ببام لانه بیاراست پر ولی نپرید. رسید بر پرش از دور ناوکی جانسوز. مبرهن است کازان طعنه بر دلش چه رسید. شکسته شد پر و بالی نزار …

و به تقارن بال و پر و قدرت پروازی که ویژه پرندگان و فرشتگان است،مبین … همچو پر های عقول انسیان که بسی فرقشتشان اندر میان … مولانا نیز از باز و کبوتر در سروده های خود چه در مثنوی و چه در دیوان شمس گاه به … چو پیِ کبوترِدل به هوا شدم چو بازان چه همای ماند و عنقا که برابرم نیامد … سِحر چرا حرام شد،زآنکِ بِعَهدِ حسنِ تو.

ما نمیپوشیم عیب خویش، اما دیگران ﻋﯿﺒﻬﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩﺍﻧﺪ ﻧﻨﮕﻬﺎ ﺩﯾﺪﯾﻢ ﺍﻧﺪﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻭ …. کبوتری، سحر اندر هوای پروازی به بام لانه بیآراست پر، ولی نپرید رسید بر پرش …

کبوتری، سحر اندر هوای پروازی به بام لانه بیآراست پر، ولی نپرید رسید بر پرش از … #شعر_غزل #غزل #دوبیتی #رباعی #مثنوی #قصیده #parvin #parvin_etesami …

هیجده بیت آغازین مثنوی،نی نامه است که ما با همان (ب) اول آن که نشان از بسم ا. …. گذر گهیست پر ستم که اندر او به غیر غم … خیلی ممنون که ما را به حال و هوای خوب دبیرستان بردی و خاطرات شیرین اون زمان یادش ….. پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق آی عشق چهره ی آب ات پیدا نیست ا.بامداد ….. ای خدا ای فلک ای طبیعت شام تاریک ما را سحر کن

در شعر انقلاب انواع قالب های شعری مانند غزل، مثنوی، رباعی، دوبیتی، چهارپاره، … سری به مجلس سوگ کبوتری بزنیم … میلاد دانایی منم، پرواز بینایی منم … به کارگیری وزن های کهن و غیرمعمول با ساخت و ساز تازه، حال و هوای خاصی به مثنوی های علی … کاری را که منصور اوجی در مجموعه رباعیّات خود با نام مرغ سحر شروع کرده …

مجازات مستی شب هنگام سحر سستی خمار است · @kiavash_337 Profile picture ….. کبوتری، سحر اندر هوای پروازی به بام لانه بیآراست پر، ولی نپرید رسید بر …

مثنوی معنوی ، مولانا جلال‌الدین رومی ؛ دفتر پنجم – بخش نخست. بخش ۱ – سر ….. وین کبوتر جانب بی‌جانبی ما نه مرغان هوا نه …. هین بخوان قرآن ببین سحر حلال سرنگونی ….. تیر سوی من کشد اندر هوا چون ندارم زور و …. بی‌پرواز بود وآن دگر پرنده و پرواز بود …

مگسِ مادّه را روی هوا می‌دوشم. تا به من هم … ديشب اندر خواب ديدم مولوی شاعر صد‌ها هزاران مثنوی. روح او از … گفت پس اندر كدامين سرزمين …… به روزگار شبی بی سحر نخواهد ماند

در واقع بهره‌گیری از طبیعت و مظاهر گوناگون آن در کار همة شاعران دیده می‌شود؛ امّا آنگونه که … البته نمادهای «ستاره(347)، مهتاب(663)، سحر(663) و چراغ(731)» را نیز که با …. نیما در شعر « کار شب پا» نه تنها از فضا و هوای سرزمینش، مازندران و زندگی آنجا مایة … سابقه در سنت دارد در اصل، فرشته‌ای است که همواره در آسمان پرواز می‌کند و «آمین» …

ﻣﺜﻨﻮی. (. ﺩﻓﺘﺮ. ﭘﻨﺠﻢ. ) ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ. ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺨﯽ. ﺩﻓﺘﺮ ﭘﻨﺠﻢ. ﺷﻪ ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻮﺭ ﺍﻧﺠﻢ ﺍﺳﺖ … ﻧﺸﻨﻮﺩ ﺍﺯ ﺣﻜﻢ ﺟﺰ ﺍﻣﺮ ﻛﻠﻮﺍ. ﻫﻤﭽﻮ ﻳﻐﻤﺎﺟﻰ ﻛﻪ ﭼﻮﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﺪ. ﺯﻭﺩ ﺯﻭﺩ ﺍﻧﺒﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮ ﻣﻰ. ﻛﻨﺪ. ﺍﻧﺪﺭ ﺍﻧﺒﺎﻥ ﻣﻰ ….. ﻫﺮ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻣﻰ. ﭘﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﺬﻫﺒﻰ. ﻭﻳﻦ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻰ. ﺟﺎﻧﺒﻰ. ﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﻫﻮﺍ. ﻧﻪ ﺧﺎﻧﮕﻰ. ﺩﺍﻧﻪ. ﻯ ﻣﺎ ﺩﺍﻧﻪ …… ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﻮﺩ. ﻭ ﺁﻥ ﺩﮔﺮ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﻮﺩ. ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱠﺒﻰّ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼ. ﻡ ﺍﺭﺣﻤﻮﺍ ﺛﻼﺛﺎ ﻋﺰﻳﺰ ﻗﻮﻡ ﺫﻝ ﻭ ﻏﻨﻰ ﻗﻮﻡ ﺍﻓﺘﻘﺮ …

ﻣﺜﻨﻮی. (. ﺩﻓﺘﺮ. ﭼﻬﺎﺭﻡ. ) ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ. ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺨﯽ. ﺩﻓﺘﺮ ﭼﻬﺎ. ﺭﻡ. ﺍﻯ ﺿﻴﺎء ﺍﻟﺤﻖ ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﻯ. ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺯ ﻣﻪ ﺑﻪ …… ﻣﺮ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺭﺍ ﺣﺬﺭ ﻓﺮﻣﺎ ﺯ ﺑﺎﺯ. ﺑ. ﺎﺯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﻠﻢ ﮔﻮ … ﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﻔﺮﻳﺖ ﺍﻭﺳﺘﺎﺩ ﺳﺤﺮ ﺑﻮﺩ. ﻟﻴﻚ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻧﻔﺦ …… ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻧﺪﺭ ﻋﻨﺼﺮﺵ ﺣﺮﺹ ﻭ ﻫﻮﺍ. ﻧﻮﺭ ﻣﻄﻠﻖ ﺯﻧﺪﻩ …… ﭼﻮﻥ ﻓﺸﺎﻧﺪﻯ ﭘﺮ ﺯ ﮔﻞ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻛﻦ. ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺳ.

این کلیپ‌سازان، با مثنوی آشنایی دارند، یا با دیدگاه‌های علامه امینی رحمة الله … مرحوم آیت الله حائری شیرازی شنیدیم که می‌فرمود: «حافظ در آسمان سعدی پرواز کرد که حافظ … دروغ می‌گوید – یا آنان که معجزات را با همین چشم مادی دیدند و گفتند: سحر و جادو است! … وین کبوتر جانب بی‌جانبی. ما نه مرغان هوا نه خانگی … ولایت اندر او پیدا نه مخفی‌ست.

در بخش نخست از معنای حیرت بطور کلی و منظور از آن در منطق الطیر عطار سخن در. میان آمد و بیان شد … به حال و هوای حکایت پیر چنگ نواز در دفتر نخست اشاره کرد . خلاصۀ حکایت ….. امیری هنگام سحر غلام را. فرمود که ….. همانگونه که در عالم رویا می توان بدون بال پرواز کرد، در تجربه. عارفانه نیز …… همجنس پرواز. کبوتر با کبوتر باز با باز.

کبوتری، سحر اندر هوای پروازی ببام لانه بیاراست پر، ولی نپرید رسید بر … دیوان اشعار اوست، که دارای ۶۰۶ شعر شامل اشعاری در قالب‌های مثنوی، قطعه و قصیده می‌شود.

ز بس که بال زد دلم به سينه در هواي تو اگر دهان گشودمي کبوتري در آمدي سماع سرد بي غمان … شرح دردم با تو گويد مثنوي با لب دمساز خود … چیست آن در لب شیرین تو ؟ ای ساقی …. زیر پرواز کفتران سپید … کسي به کوچه سار شب در سحر نمي زند نشسته ام …

تریشه های غزل: مجموعه غزل، مثنوی، رباعی و دو بیتی …. و بسیاری از مطبوعات کشوری و استانی چاپ گردیده، اما غزل حال و هوا، فضا و دنیائی … هم مطلقاً دست و پا گیر و بار گرانم نیستند بلکه بال پرواز منند چراکه این …… از سمتِ بال¬های کبوتر عُقاب دید.

ازین ره بر نمی گردم که چون شمع سحر رفتم تو رشک آفتابی کی … ز بس که بال زد دلم به سینه در هوای تو اگر دهان گشودمی کبوتری در آمدی سماع سرد بی غمان خمار ما … در پایان مثنوی سماع سوختن به عنوان حسن ختام تقدیم می گردد: سماع سوختن … فكر پرواز در دل سنگ است مگرش كوره در ….. آواز خاموشی ، از آن در پرده ی گوشی نهان بی منت گوش و …

بخشهایی از مثنوی شیعه : شیعه یعنی شوق … عزم پرواز بی بال و پر کن. پیش از آن کز ….. مثنوی محمد (ص) : الا ساقی …. هر سحر دست نیایش باز کن ….. ما کبوتر های محراب توایم. در تب و …. به هوای دیدن تو هوس حجاز دارد ….. اندر مصاف اهرمن اورا شکست نیست.

بنده حب الدنیا بود، او خر لنگ است نه مرغ پرواز و بدانکه به چهار دیوار اصطبل ب … این آفندها عبارتند از هوای نفسانی و خواهش های حیوانی و تعلقات دنیایی. …. از نویسندگان به شیوه مقاله مانند نفس و بازتاب آن در مثنوی مولانا از محبوبه عبداللهی اهر، …… را به عینیت نزدیک می کند مثلاً جان را همچون کبوتری می داند که جایگاه و برجش را می یابد:.

هوای گریه با من … چون کبوتر لب بام تو نشستم. توبه من سنگ …. دل قوی دار ، سحر نزدیک است “ …. و اندر این دوره بیدادگریها هر دم …. تا آمدم پرواز کنم ….. مثنوی عاشقانه

رمز پرواز مرا می دانند …. سحر نگاه او جادوی ایام است … هر کجا نام تو ای هشتمین ستاره هفت آسمان می آید، هوا معطر می شود و آب ها متبرک می شوند. … کاش در پیش پای تو تمام می شدم، شاید من هم کبوتری می شدم مثل همه کبوترهایی که شادمان گرد حرمت می گردند. …… امام صادق علیه السلام می فرماید: «تقدیر مقدرات در شب نوزدهم، استواری آن در شب …

مثنوی معنوی موالنا جالل الدین محمد بلخی رومی. کلیات شمس … هوا، مسیح نفس گشت و باد نافه گشای …. محبوبش آرزوی دل اندر کنار کرد. صفحه. 724 …… زین دم عیسی که هر ساعت سحر می آورد …. اگر خواهی که گردی مرغ پرواز …… چون کبوتر پر زنم مستانه من.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر