JILS

مثنوی نهفتن بعمری غم آشکاری

مثنویات : نهفتن بعمری غم آشکاری.

نهفتن بعمري غم آشکاري. فکندن بکشت اميدي شراري. بپاي نهالي که باري نيارد. جفا ديدن از آب و گل، روزگاري. ببزم فرومايگان ايستادن. نشستن بدريوزه در رهگذاري.

زاهد خودبین: آن نشنیدید که در شیروان. سپید و سیاه: کبوتری، سحر اندر هوای پروازی. سختی و سختیها: نهفتن بعمری غم آشکاری. سرنوشت: به جغذ گفت شبانگاه طوطی از …

شصت برگ : شمارهٔ 77 بخش مثنوی,تمثیل و مقطع از دیوان پروین اعتصامی. … نهفتن بعمری غم آشکاری. 2. فکندن بکشت امیدی شراری. 3. بپای نهالی که باری نیارد. 4.

تیره دلان را چه غم از تیرگیست ” … دیوان اشعار پروین اعتصامی که شامل 6500 بیت از قصیده و مثنوی و قطعه است تاکنون …. سختی و سختیها: نهفتن بعمری غم آشکاری

نهفتن به عمری غم روزگاری. فكندن به کشت امیدی، …. و قصیده و مثنوی می سازد، از نظر اندیشه و باورهای اخلاقی و هر آن گوهر که مژگان تو می سفت. اجتماعی نیز مظهر یک … زنان و حقوق ایشان صمیمانه اظهارنظر کرده است و آشکار ترین این. دفاعيات و اظهار نظرها …

غم مسکین و ناتوان خوردن …. در انظار نامحرمان آشکار …. از شرم به گوشه‌ای نهفتم.

به از پریدن بیگاه و داشتن غم جان … وضع قضاوت و دادگستری را پروین در چند شعر از جمله مثنوی” نا آزموده “و” دو محضر”چنین وصف می کند. … نهفتن به عمری غم آشکاری

312). … 15) و نیز سوگواری مردم کناس از غم فقدان شاه (کارکردهای27 و28) کمک می‌کند .

بث مخور غم دنیا را . … کار ده نفس …. سختی و سختی ها نهفتن به عمری غم آشکاری …………. ۲۸۴ … نیست و نمی توان آن را در کنار مثنوی” و “قصیده” گذاشت. تمثیل” شکل …

هیجده بیت آغازین مثنوی،نی نامه است که ما با همان (ب) اول آن که نشان از بسم ا… و به یاد حق …. عمری گذشت در غم هجران روی دوست مرغم درون آتش و ماهی برون آب حالی نشد …… شکنجه پنهان سکوتت را آشکار کن و هراس مدار …… سوختم، سوختم، این راز نهفتن تا کی؟

عمری دراز و پربار به سایه فرصت داد که در آفاق شعری گوناگون دست به آفرینش بزند و در اسلوب‌های گوناگون آثاری …. در نهفت پرده‌ی شب … سایه نیز مانند نیما مهم‌ترین تصاویر خیال را از طبیعت می‌گیرد، و چه بسا پررنگ‌تر و آشکارتر از استاد خود: … سایه در دو قالب چیره‌دستی خود را نشان داده است: مثنوی و غزل. … غم به داد غم پرستان می‌رسد

نهفت چهره گلی زیر برگ و بلبل گفت مپوش روی، بروی تو شادمان شده‌ایممسوز ….. نهفتن بعمری غم آشکاری فکندن بکشت امیدی شراریبپای نهالی که باری نیارد جفا …

یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور … آرایه ی تلمیح: این بیت به صورت آشکار بر ….. آن كه وُرا دوستترين بود، گفت: در بُنِ چاهيش ببايد نهفت ….. در بين شعرا با آذر بيگدلي و صباحي كاشاني مأنوس و محشور بوده،و اين سه شاعر عمري را به خوشي …. رودکی در سرودن انواع شعر مخصوصاً قصیده، مثنوی ، غزل و قطعه مهارت داشته است و از نظر …

اين بيتها از همان مثنوي و درباره همان كوه و دژيست كه بر آن بود: ز بالاي آن … قصر حيات را بفلك سركشيده گيرهردم درو بعمر طبيعي رسيده گير پيمانه بقا دم …. محتشم عشق و جواني و نشاط از تو كه مادر غم و محنت آن تازه‌جوان پير شديم * بمهر غير در …. با مطالعه شعر عرفي خاصه قصيده‌هايش ورود او در مقدمات علم پزشكي و منطق و حكمت آشكار مي‌شود.

نزد مولنا آمد و به او گفت که مردم می گویند که کتاب شما ، مثنوی، قرآن به زبان …. شود و با خواندن این کتاب شما وارد گلستانی می شوید که آن گلستان غم های شما را می زداید …… کدام، و این چیزی است که لزمه مجاهد بودن عمری است، یعنی شما برای این که اهل جهاد …. ن را خیلی آشکارتر می بینیم، یک حرکت بود، یک جنبش بود، یک انقالب بود، این.

ﻧﻈﺎﺭﻩ ﺭﻓﺖ ﻋﻤﺮﻱ ﻧﻈﺮﻡ ﻧﺪﻳﺪ ﺭﻭﻳﻲ ………………………….. . ….. ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻞ. ﺧﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺜﻨﻮﻱ. ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻭ. ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻭﻱ ﻣﺤﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﻣﺨﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. : ﻣﺆﻟﹼﻒ ﻣﺂﺛﺮﺍﻻﻣﺮﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ. ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺭﺍﺯﻱ ﻣﻲ. ﮔﻮﻳﺪ …… ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ . ﻭﺍﮊﻩ. ﻫﺎﻱ ﻋﺮﺑﻲ، ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭ ﻫﻨﺪﻱ. ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻭ. ﺭﺍﺕ ﺁﻥ ﻋﻬﺪ. ﻭ. ﻃﺮﺯ ﻭ ﺍﺳﻠﻮﺏ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ. ﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻩ …… ﻭ ﺑــﻪ. ﺩﻝ ﺟــﺎﻱ. ﮐــﺮﺩﻩ. ﺍﻱ. ﭼﺸﻤﻢ ﺍﺯ. ﺍ. ﻳﻦ ﻏﻢ. ﺍ. ﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﻥ. ﺯﺍﻱ ﮐﺮﺩﻩ. ﺍﻱ. ﺭﺥ ﺭﺍ ﻧﻬﻔﺘــــ. ﺔ. ﻗــــ ﺪِ ﺯﻳﺒــــﺎ ﻧﻤــــﻮﺩﻩ. ﺍﻱ.

لعل در کان نهفت و زر در سنگ. بس که در کارم … پرده از پرده ی نهفت گشاد. آمدم دوستان … باز گوید از آشکار و نهفت. طوفی از حرف …. غم ز دل وز جبین گره بگشود. بست در سیم خام …… داده ام عمری از کف و سر مست. هیچ نز کار ….. قالب شعر: مثنوی. وزن عروضی:.

یا این ابیات مولوی در اواخر دفتر أوّل مثنوی در وصف علی علیه‌السلام بی‌نظیر است که می‌گوید: …. پرس پرسان می‌‌شد اندر افتقاد / چیست این غم بر که این ماتم فتاد …… اگر الان امام زمان ظهور کنند نباید حرفی بزنند و حقایق قرآن آشکار کنند؟ …… بر می‌دارد و به گورستان می رود و می نشیند و می‌گوید: خدایا عُمری را در لهو و لعب و …

از آثار او می‌توان به مثنوی، دیوان غزلیات یا کلیات شمس، رباعیات، مکتوبات، فیه مافیه …. در رکاب شمس راه پیمود تا آنکه به قونیه رسیدند و مولانا از گرداب غم و اندوه رها شد. …… شاه رای زدند و بیم و ناخشنودی خود را آشکار ساختند و گفتند : «اگر کی کاووس سخنی … بر من سالهای بسیار گذشته و عمری دراز نگران گردش سپهر بودهام و شاهانی چون …

مثنوي معنوي. … 2.24 * سستی دل شد فزون و خواب کم سوزش چشم و دل پر درد و غم. 2.25 * شربت و ادویه و اسباب او …. 6.6 دید رنج و، كشف شد بر وی نهفت لیك پنهان كرد و، با سلطان نگفت. 6.7 رنجش از …… 23.14 تا نشان حق نیارد نو بهار خاك سرها را نسازد آشكار. 23.15 آن …… 112.29 داد حق عمری كه هر روزی از آن كس نداند قیمت آن در جهان. 112.30 خرج …

هین میاور این نشان را تو بگفت وین سخن را دار اندر دل نهفت … ای دیگر گفته اند که نشانه خداوند بواسطه آن سکوت بر زکریّا آشکار گردید. ….. شادى اندر گرده و غم در جگر عقل چون شمعى درون مغز سر …… عمری را در «ناشناخت» گذراندن و خانه وجود را به بیگانه سپردن، و بیگار کس دیگر را کشیدن و در نقش دیگری بازی کردن.

دل دشمن می‌سوزد از غم من (آن‌قدر غم دارد که دل دشمن بر من می‌سوزد) / به دردم (به …… این امر حتی در متون دینی و به ویژه تفاسیری از قرآن که در این دوره به زبان فارسی نوشته شده و آشکار است.

آرزوی پرواز . ….. که بیگه از چمن آزرد و زود روی نهفت …………………………. که رازی که گویم ….. نهفتن به عمری، غم آشکاری. نیکنامی نباشد، از ره …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر