JILS

مثنوی شنیده‌اید که روزی بچشمهٔ خورشید

آسایش بزرگان: شنیده‌اید که آسایش بزرگان چیست. آشیان ویران: از … اشک یتیم: روزی گذشت پادشهی از گذرگهی. امروز و فردا: … ذره: شنیده‌اید که روزی بچشمهٔ خورشید.

شصت برگ : شمارهٔ 66 بخش مثنوی,تمثیل و مقطع از دیوان پروین اعتصامی. … شنیده‌اید که روزی بچشمهٔ خورشید. 2. برفت ذره بشوقی فزون بمهمانی. 3. نرفته نیمرهی، باد …

ذره و خفاش : در آنساعت که چشم روز …

رخشنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی در ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ خورشیدی در شهر … چرخ، روزی صد ره از من کند پوست ….. شنیده‌اید که روزی بچشمهٔ خورشید

رخشندهٔ اعتصامی معروف به پروین اعتصامی در ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ خورشیدی در شهر تبریز به دنیا آمد. … و ویژگی‌های سخن سخنگوی بزرگ، شامل یکصد و پنجاه قصیده و مثنوی در زمان شاعر …… شنیده‌اید که روزی بچشمهٔ خورشید****برفت ذره بشوقی فزون بمهمانی

ز بــــزم عـیـش و طـــرب بـاد صبــا مــی‌وزید وه کــه بگـــوش دلـم، نغمه شــادی رسید … روح علی‌ست نـاظــر اعمال مرد و زن خـورشـیــد آسـمــان ولایـت علی بود …. هر کسی که پا در این جهان میگذارد روزی یا شبی از دوران روزگارست، خواجه … خرقانی تا رسیدم بچشمهٔ آبِ زندگانی چندان خوردم که نه من ماند و نه خرقانی. ….. برچسب‌ها: مثنوی.

کــــه روزی پــــاک بــــودســـتـــی، کـــنـــون آلـــوده دامـــانـــی از آنـــــرو … چـــو نـــورت تـــیـــرگـــیـــهـــا را مــنــور کــرد، خــورشــیــدی چــــو در دل ….. صــد ره اگــر شــوئــیـش بـچـشـمـهٔ حـیـوان راســــتــــی از وی …… ایــــن دو بــــیــــت از مــــثـــنـــوی مـــولـــوی: ….. کــه شــنــیــده‌ام ز گــلــهــا هــمــه بــوی بــی‌وفــایـی بـه کـ …

روزی که رفتی از بر بالین شهریار. گفتم که ناله ….. ز زلف زرکش خورشید بند سیم سه تار. که پرده های …… صد ره اگر شوئیش بچشمهٔ حیوان. راستی از ….. مثنوی بی روی دوست، دوش شب ما سحر نداشت …. مثنوی شنیده‌اید که آسایش بزرگان چیست: شنیده‌اید …

این شعر بانو پروین اعتصامـی آنچنان آتشی بر دل وجان من انداخته کـه نزدیک بـه …. باید بگویم کـه با توجه بـه اینکه تمام آنچه را کـه این بانوی شعر و ادب پارسی دراین مثنوی از وحی خداوند بـه مادر ….. ذره: شنیده‌اید کـه روزی بچشمـهٔ خورشید.

اگر روزی بیـاید کـه ایران ازبین برود ، امـیدوارم من هم زنده نباشم .حتی بالاتر از …. کتاب مثنوی معنوی : جلال الدین محمد مولوی … ذره: شنیده‌اید کـه روزی بچشمـهٔ خورشید.

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر