JILS

مثنوی شبی بمردمک چشم، طعنه زد مژگان

شبی بمردمک چشم، طعنه زد مژگان, که چند بی سبب از بهر خلق کوشیدن. همیشه بار جفا … هزار مسله در دفتر حقیقت بود, ولی دریغ، که دشوار بود فهمیدن. ز دل تپیدن و از دیده …

شبی بمردمک چشم طعنه زد مژگان / که چند بی سبب از بهر خلق کوشیدن؛ شرح مناظره مردمک چشم با مژه از پروین اعتصامی توسط دکتر دینانی در برنامه …

دینانی با اشاره به این بیت از شعر پروین اعتصامی؛ شبی به مردمک چشم، طعنه زد مژگان که چند بی سبب از بهر خلق کوشیدن گفت: این یک مناظره بین …

از یک غزل: بی روی دوست، دوش شب ما سحر نداشت. اشک یتیم: روزی گذشت … امروز و فردا: بلبل آهسته به گل گفت شبی … دیدن و نادیدن: شبی بمردمک چشم، طعنه زد مژگان.

شبی به مردمك چشم طعنه زد مژگان شبی به مردمك چشم طعنه زد مژگانكه چند بی سبب از بحر خلق كوشیدن همیشه بار جفا بردن و نیاسودنهمیشه رنج طلب كردن …

عالمی طعنه زد به نادانی. که به هر موی من دو صد … ش کلی روایی دارند و از این منظر به مثنوی شباهت فراوان دارند؛. اگرچه از لحاظ … زود باشد کش به شب روغن نبینی در چراغ اون و فين …. مژگان مردمک چشم، دیوانه ازنجير، ذره خورشید، جوان اپیر، کبوتر. زاغ، طوطی …

شبی به مردمک چشم طعنه زد مژگان … به کرم پیله شنیدم که طعنه زد حلزون ….. غالب اشعار پروین، مثنوی است که به شیوه مناظره و تمثیل سروده است.

سیر، یک روز طعنه زد به پیاز, که تو مسکین چقدر بد بوئی. گفت، از عیب خویش بی‌خبری, زان ره از خلق، عیب میجوئی. گفتن از زشتروئی دگران …

آرزوی ….. شبی به مردمک چشم، طعنه زد مژگان. شکایت کرد روزی …

هنگامی که به فرد مورد علاقه خود نگاه می کنید، مردمک چشم شما ۴۵ درصد … ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی ثانیه است به طوری که در یک ثانیه می توان ۵ بار پلک زد.

11 ميلی‌متر و ضریب شکست آن ۱٫۳۷۷ است.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر