JILS

فرهنگ آپارتمان‌ نشینی

امروزه با افزایش شهر نشینی و زیاد شدن جمعیت آپارتمان نشینی توسعه یافته است اما در کشور ما هنوز نیز فرهنگ آپارتمان نشینی به صورت صحیح رواج پیدا نکرده است …

ولی این یک واقعیت است که هنوز هم فرهنگ آپارتمان نشینی در میان مردم ما به خوبی جا نیافتاده و خیلی‌ها از قوانین آپارتمان نشینی یا مطلع نیستند و یا …

قانون و فرهنگ، جزء لاینفک هر زندگی آپارتمان نشینی بوده و نادیده گرفتن این بخش مهم در زندگی آپارتمانی به وجود آورنده بخش بزرگی از مشکلات …

قوانین آپارتمان نشینی یکی از اصولی است که باید قبل از آپارتمان نشینی به منظور جلوگیری از ایجاد مشکلات، با آن آشنا شویم، در این مقاله 40 قانون …

در فرهنگ آپارتمان نشینی از لحاظ قانونی و عرفی چندین قانون مورد بررسی قرار می گیرند، از این جمله این قوانین می توان به قوانین مجمع عمومی ساختمان، قوانین مرتبط با …

موقعیت شما: مسئولیت اجتماعی حوزه مسکن آپارتمان نشيني و قانون تملك آپارتمان ها. فرهنگ آپارتمان نشيني; قانون تملك آپارتمان ها. فرهنگ آپارتمان‌نشینی.

راهکار‌های مؤثری برای ایجاد ارتباطی محترمانه با همسایگان‌ خواهید یافت تا بتوانید در هماهنگی با هم، همسایه‌ی خوبی بوده و فرهنگ آپارتمان‌ نشینی را گسترش دهید.

رشدجمعیت آپارتمان نشینی زندگی شهرنشینی رشدجمعیت شهری و گذر زمان در چند دهه گذشته عاملی بود تا تغییرات بنیادی و اساسی در نحوه و شکل زندگی مردم…

در کشور ما پدیده‌ی آپارتمان‌نشینی سابقه‌ی چندان زیادی ندارد و بیشتر در طول چهار دهه‌ی گذشته بدلیل رشد جمعیت و توسعه‌ی شهرها بوجود آمده است. در ایران …

این یک واقعیت است که هنوز هم فرهنگ آپارتمان نشینی در میان مردم ما به خوبی جا نیافتاده و خیلی‌ها از قوانین آپارتمان نشینی یا مطلع نیستند و یا در …

رشد جمعیت، مهاجرت و محدودیت در توسعه فیزیکی شهرها و در نهایت افزایش قیمت زمین، آپارتمان نشینی را به ضرورتی اجتناب ناپذیر مبدل ساخته است.

آپارتمان‌نشینی و حقوق همسایگی موضوعاتی هستند که در فرهنگ شهرنشینی ما کمتر به آن‌ها پرداخته شده است. با توجه به مهاجرت جمعیت به شهرهای بزرگ و …

باید رعایت حقوق دیگران مهم …

شبستان گزارش می دهد فرهنگ آپارتمان نشینی در گرو وضع قوانین جدید مشکلاتی از قبیل نپرداختن حق آسانسور، تعیمر ساختمان بدون رضایت برخی …

. مالکيت در آپارتمان ھای مختلف و محل ھای پيشه و سکنای ﯾک ساختمان شامل دو قسمت است. مالکيت قسمت ھای اختصاصی و مالکيت …

از آنجاییکه فرهنگ آپارتمان نشینی هنوز در کشور ما جا نیفتاده است و قوانین مربوط به آپارتمان هم در کشور به نظرم منطبق با وضعیت هزینه هانیست چند تا دستورالعمل …

برای …

شهرهای بزرگ ترکیه نیز این قائده مستثنی نبوده و در حال حاضر فرهنگ آپارتمان نشینی در بسیاری از بخش های آن به خوبی جا افتاده است. در ادامه با ما …

زباله. تیم فیلم سازی و …

آپارتمان نشینی و مسئولیت پذیری. امروزه در کشور ايران ، روز به روز به تعداد کسانی که آپارتمان نشين می شوند ، اضافه می شود و متاسفانه آموزش های لازم جهت زندگی …

یک کارشناس مسائل شهری معتقد است که آپارتمان نشینی نیازمند فرهنگ و نظم خاصی است. زهرا کوچک زایی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در بُعد …

فرهنگ آپارتمان نشینی آیین‌نامه رعایت حال همسایه نزدیک به چهل سال است که به دلیل رشد شهرنشینی و پیشرفت جمعیت، آپارتمان‌نشینی در شهرهای …

برچسب‌ها: فرهنگ آپارتمان نشینی. نکات زیر را می توان به عنوان بخشی از آداب آپارتمان نشینی بیان کرد: مساحت هر واحد آپارتمان، مبنای محاسبه شارژ و حق السهم هر یک از …

معضلات و آسیب های آپارتمان نشینی از جمله مسائلی است که انسان های زیادی را درگیر خود کرده و مشکلاتی را برای آنها پیش آورده است. از این رو باید از متون اسلامی برای …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر