JILS

دلالان اجازه کاهش قیمت گوشت را نمی دهند

سلطانی گفت: باوجود افت ۸ هزار تومانی قیمت دام، اما تاثیر آن در بازار گوشت محسوس نیست چرا که سودجویی عوامل واسطه اجازه کاهش قیمت گوشت را نمی …

رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت گوشت گوساله با توجه به نرخ دام زنده و ضرایبی که امروز برای لاشه، حذف …

دلالان اجازه کاهش قیمت گوشت را نمی‌دهند. رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت گوشت گوساله با توجه به نرخ دام …

سلطانی گفت: باوجود افت ۸ هزار تومانی قیمت دام، اما تاثیر آن در بازار گوشت محسوس نیست چرا که سودجویی عوامل واسطه اجازه کاهش قیمت گوشت را نمی …

سلطانی گفت: باوجود افت 8 هزار تومانی قیمت دام، اما تاثیر آن در بازار گوشت محسوس نیست چرا …

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به افزایش عرضه گوشت قرمز انتظار می رفت که قیمت ها کاهش مطلوبی پیدا کند اما واسطه گران اجازه کاهش …

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام اعلام کرد: زمانی که قیمت گوشت افزایش پیدا می‌کند، دلالان و واسطه‌ها به آن دامن می‌زنند اما اجازه کاهش قیمت این محصول …

سلطانی گفت: باوجود افت ۸ هزار تومانی قیمت دام، اما تاثیر آن در بازار گوشت محسوس نیست چرا که سودجویی عوامل واسطه اجازه کاهش قیمت گوشت را نمی دهد.

دامداران: میدان‌داران اجازه کاهش قیمت گوشت در بازار را نمی‌دهند … اعلام کرد و گفت: این در حالی است که به سبب سودجویی عوامل واسطه و دلال، دام زنده سنگین …

… مصرف کنندگان می‌رسد زیرا عوامل بازار اجازه کاهش قیمت گوشت را نمی‌دهند. … به گفته وی، عوامل بازار از زمان خروج دام از دامداری‌ها یعنی چوب دار، دلال، …

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به افزایش عرضه گوشت قرمز انتظار می رفت که قیمت ها کاهش مطلوبی پیدا کند اما واسطه …

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام اعلام کرد: زمانی که قیمت گوشت افزایش پیدا می‌کند، دلالان و واسطه‌ها به آن دامن می‌زنند اما اجازه کاهش قیمت این محصول …

باوجود افت ۸ هزار تومانی قیمت دام، اما تاثیر آن در بازار گوشت محسوس نیست چرا که سودجویی عوامل واسطه اجازه کاهش قیمت گوشت را نمی دهد.

وی اظهارداشت: حال سئوالی که با توجه به پائین آمدن قیمت دام زنده (گوساله پرواری) مطرح می شود اینکه چرا قیمت گوشت در بازار کاهش چندانی پیدا نمی …

وزارت کشاورزی: دلالان اجازه کاهش قیمت گوشت را نمی‌دهند / قیمت منطقی کیلویی ۷۵ هزار تومان. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام اعلام کرد: زمانی که قیمت گوشت افزایش …

دلالان اجازه کاهش قیمت گوشت قرمز را نمی‌دهند. مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: با وجود افت هشت هزار تومانی قیمت دام، اما تاثیر آن در بازار گوشت قرمز …

گوشت دلالانی که اجازه کاهش قیمت گوشت را نمی‌ دهند … در جلسه دیروز مقرر شد برای حذف دلالان و واسطه ها از بازار گوشت توافقی بین تولیدکنندگان دام …

شفقنا اقتصادی_ رییس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت گوشت گوساله با توجه به نرخ دام زنده و ضرایبی که …

سلطانی گفت: باوجود افت ۸ هزار تومانی قیمت دام، اما تاثیر آن در بازار گوشت محسوس نیست چرا که سودجویی عوامل واسطه اجازه کاهش قیمت گوشت را نمی دهد.دیدن ادامه خبر.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام اعلام کرد: زمانی که قیمت گوشت … به آن دامن می‌زنند اما اجازه کاهش قیمت این محصول پروتئینی در بازار را نمی‌دهند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام اعلام کرد: زمانی که قیمت گوشت افزایش … معاون وزیر جهاد کشاورزی: دلالان اجازه کاهش بیش‌تر قیمت گوشت را نمی دهند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت: دلالان و واسطه‌ها اجازه کاهش قیمت محصول پروتئینی در بازار را نمی‌دهند.

وی اظهارداشت: حال سئوالی که با توجه به پائین آمدن قیمت دام زنده (گوساله پرواری) مطرح می شود اینکه چرا قیمت گوشت در بازار کاهش چندانی پیدا نمی …

سلطانی گفت: باوجود افت ۸ هزار تومانی قیمت دام، اما تاثیر آن در بازار گوشت محسوس نیست چرا که سودجویی عوامل واسطه اجازه کاهش قیمت گوشت را نمی …

با وجود فراوانی عرضه دام و کاهش قیمت لاشه در عمده‌فروشی‌ها، قیمت گوشت در مغازه‌ها به سبب سودجویی عوامل واسطه و دلال و عدم تمایل مغازه‌داران به حاشیه …

مدیر عامل اتحادیه دامداران: دلالان اجازه کاهش قیمت گوشت را نمی دهند ٥٤ ٠ باشگاه خبرنگاران / سلطانی گفت: باوجود افت 8 هزار تومانی قیمت دام، …

سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از انباشتگی دام …

… گوشت نباید بالاتر از ۸۰ هزار تومان باشد/ دلالان اجازه کاهش قیمت نمی‌دهند … اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت گوشت گوساله با توجه به …

مرتضی رضایی ، معاون وزیر کشاورزی: زمانی که قیمت گوشت افزایش پیدا می‌کند، دلالان و واسطه‌ها به آن دامن می‌زنند اما اجازه کاهش قیمت این محصول پروتئینی در بازار را …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر