JILS

تو ای همسرعزیزی بی نهایت ( سوگ همسر – 212 )

تو ای همسرعزیزی بی نهایت ( سوگ همسر – 213 ) … تو ای همسر عزیزی بی نهایت برایت ناله دارم وقت و ساعت … هرگز نمی شوی تو فراموش همسرم (سوگ همسر – 212 ) …

سنگ نوشته های سوزناک. … بی تو رنگ یأس دارد منزل و مأوای تو. موضوعات مرتبط: سوگ پدر … ای جوانمردان جوانمردی دگر در خاک رفت.

… فیسبوک و یکی از معروف ترین زنان دنیا در سوگ همسرش نوشته ای منتشر کرده که … هر روز در دنیا، خبرهای بی پدر شدن، بی شوهر شدن و مرگ و بی خانمانی انسان های … را پر می کند و قدرت فکر کردن یا حتی نفس کشیدن را از تو می گیرد. …. تعامل صریح و صادقانه، در نهایت، جای ترس و احتیاطِ حرف یا کار اشتباه را گرفت.

… همه ی گنه کاران. را،ببخشی. و بعد هم ، پدر و مادرم ، ود رنهایت، همسرعزیز و زیبایم ، … مژگان جون : خونه بی تو سرد وخاموشه ، خونه بی تو داره بر سرم خراب. می شه ,خونه بی تو … کمکم کن تا پدری شایسته برای. فرزندان بی …

… هیچ نقطه ای ندارد. او همانند سوره ای از ” قرآن ” است که هیچ کس حتی نمیتواند مانندش را برایت بیاورد … بی تو به سامان نرسم ، ای سر و سامان همه تو. ای به تو زنده همه من ، ای به تنم جان همه تو. من همه تو ، تو همه تو …. سوگ ، حتی قسمت دشمن مباد گفتنش تلخ است …

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر