JILS

تاکید مقام معظم (…)ی بر اهمیت علوم انسانی

17 مهر 1398.

مقام معظم (…)ی معتقدند علوم انسانی و رشته های مرتبط با آن جهت دهنده و … منظور در سخنرانی های متعدد، بارها بر اهمیت این حوزه و تقویت آن تاکید کرده اند.

از دیدگاه مقام معظم (…)ی علوم انسانی به اندازه علوم صنعتی و پزشکی مهم است و پیشرفت و … می توان گفت یکی از دلایل مهم تأکید ایشان بر علوم انسانی این است که ایران … علی رغم اهمیت و تأثیر گسترده علوم انسانی بر ساحت های مختلف زندگی فردی و …

از دیدگاه مقام معظم (…)ی علوم انسانی به‌اندازه‌ی علوم صنعتی و پزشکی مهم است و پیشرفت و … می‌توان گفت یکی از دلایل مهم تأکید ایشان بر علوم انسانی این است که ایران … علی‌رغم اهمیت و تأثیر گسترده‌ی علوم انسانی بر ساحت‌های مختلف زندگی فردی و …

بیش از یک دهه است که مقام معظم (…)ی دل‌نگرانی‌ها و دغدغه‌های خویش را مبنی بر … و مستقیماً تأکید کردند که علوم انسانی غربی ما را به بیراهه خواهد برد. … دوستان که درباره‌ علوم انسانی صحبت کردند، بدرستی بر روی اهمّیّت علوم انسانی، …

از منظر مقام معظم (…)ی پایه های اقتدار در جهان امروز ثروت و امکانات مادی ، توانایی ها و … مقام معظم (…)ی اهمیت علوم انسانی را در زمینه تولید علم روشن می کنند و … اسلامی و پیشرفت جامعه اسلامی ایران می داند و با تأکید بر علوم انسانی از …

نشست‌های تحول علوم انسانی نیز باتوجه به فرمایشات (…) معظم انقلاب حضرت … نهاد (…)ی در دانشگاه با اشاره به اهمیت حضور دانشمندان حوزه علوم انسانی، تصریح … شوند و به تعبیر مقام معظم (…)ی جرات نقد تفکر غرب را پیدا کنند.

از ديدگاه مقام معظم (…)ي علوم انساني به‌اندازه‌ی علوم صنعتي و پزشكي مهم است و … مي‌توان گفت يكي از دلايل مهم تأكيد ايشان بر علوم انساني اين است كه ايران كشوري در حال … علي‌رغم اهميت و تأثير گسترده‌ی علوم انساني بر ساحت‌هاي مختلف زندگي فردي و …

۲۷۲ بازدید … ها و حوزه ها در راستای تولید علوم انسانی مبتنی بر حقایق علمی و فلسفی و دینی تاکید می کنند . … بر تکوین دانش های بشری نقش بی بدیلی در جهت گیری های توسعه ای نیز دارد.در ذیل …

خبرگزاری تسنیم: نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان (…)ی، تذکرات مقام معظم (…)ی پیرامون نقش و جایگاه علوم انسانی اسلامی و نیز الگوی …

بیانات مقام معظم (…)ی (مدظله) در دیدار با اساتید دانشگاههای کشور … (…) انقلاب اسلامی در ابتدای سخنانشان با اشاره به جایگاه برجسته و ممتاز اساتید، …. (…) انقلاب «علم نافع» را ضرورتی جدی خواندند و تأکید کردند: به علمی نیاز داریم … دانشگاه صرفاً علم آموزی نیست، بلکه ساختن انسانی والا و مجهز به سلاح علم است، …

از این رو بررسی سیر تاریخی بیانات مقام معظم (…)ی در خصوص اهمیت و گسترش …. انسان می‌بیند که در دوران عثمانی، دیوان و مکاتبات آن‌ها به زبان فارسی بوده است و …. در این‌ ملاقات‌ مقام‌ معظم‌ (…)ی‌ با تأکید بر اهتمام‌ ویژه‌ به‌ رشد و اعتلای‌ زبان‌ … نتیجه این شد که ملّت ایران که در مسابقه‌ی علم و پیشرفت تمدّن و دانش و …

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم (…)ی. … (…) معظم انقلاب اسلامی در دیدار استادان دانشگاه‌ها و پژوهشگران: … ایشان این موضوع را نشانگر اهمیت جایگاه اساتید و مسئولان دانشگاهها دانستند و خاطرنشان کردند: …. و تبدیل آن به برنامه» و «تأکید بر علوم انسانی اسلامی» از توصیه‌های حضرت آیت الله (…)‌ای به مسئولان بود.

از ديدگاه مقام معظم (…)ي علوم انساني به‌اندازه‌ی علوم صنعتي و پزشكي مهم است و … مي‌توان گفت يكي از دلايل مهم تأكيد ايشان بر علوم انساني اين است كه ايران … علي‌رغم اهميت و تأثير گسترده‌ی علوم انساني بر ساحت‌هاي مختلف زندگي …

بررسی جایگاه علوم انسانی در نظام ارزش‌گذاری و سیستم آموزشی ایران، از اهمیت خاصی …. مقام معظم (…)ی بسیاری از حوادث و اتفاقات دنیا را، ناشی از نظریه‌پردازی​​​های … می​​​توان گفت یکی از دلایل مهم تأکید ایشان بر علوم انسانی این است که ایران …

مقام معظم (…)ی: فقط اقتصاد دانش بنیان می تواند چرخه علم تا ثروت را تکمیل کند … (…) انقلاب اسلامی تأکید کردند: مجموعه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، در واقع الگویی … حضرت آیت الله (…) ای بعد از بیان جایگاه و اهمیت سیاستهای کلی اقتصاد … و خاطرنشان کردند: این ظرفیت ها شامل ظرفیت های گسترده علمی، انسانی، طبیعی، …

فرمایشات مقام معظم (…)ی در خصوص اهمیت پژوهش و فناوری. مقام معظم (…)ی … ما در زمینه برخی از علوم انسانی و معارف دینی این را می بینیم. آدمهای ناوارد …

ﭘـﺮورش اﻧﺴـﺎن اﺳـﺖ و در داﻧﺸـﮕﺎه. ﻫـﺎ اﻓـﺮاد ﺑـﺮاي ﺑـﻪ. ﮐـﺎرﮔﯿﺮي در ….. روش اﺳﻨﺎدي ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ (…)ي ﺣﻮل ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ. اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ. ﻋﻠﻤﯽ …. ﺗﺄﮐﯿﺪ. ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه. و. ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ در ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﻮزﺷﯽ. 74. 5. ﺗﻮﺟﻪ ﺑ. ﻪ. ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر و اراﺋﻪ راه. ﺣﻞ در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در.

گروه اندیشه: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: فرهنگ بر … فرهنگ، راهکار اصلی توسعه و پیشرفت جامعه از نظر مقام معظم (…)ی است … اهمیت فرهنگ در تحقق و تداوم انقلاب اسلامی و همچنین جایگاه رفیع آن نزد (…)ان از … معصومی در مورد ارائه دادن الگوی فرهنگی توسط شورای فرهنگ عمومی با تأکید بر اینکه …

نظر به اهمیت نشر دیدگاه های مقام معظم (…)ی در جامعه، اتاق فکر دانشگاه علوم … دانش دینی قرار داده اند، همواره بر لزوم همراهی علم با تقوا و اخلاق اسلامی نیز تاکید … تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست های اجرایی و مقررات با رعایت:.

ایرنا: علم آموزی و پژوهش مهم ترین راهبرد مقام معظم (…)ی در بیانیه گام دوم انقلاب بود. … یعنی هر جامعه ای كه به علم اهمیت دهد و بر شاخه های گستره آن تاكید كند، به طور … علوم انسانی در زیرسازی و تهیه پایه های تمدنی نقشی مهم و اساسی دارد كه …

از دیدگاه مقام معظم (…)ی علوم انسانی جهت دهنده و فکرساز است و مسیر و مقصد … می توان گفت یکی از دلایل مهم تأکید ایشان بر علوم انسانی این است که ایران … ارتقاء نسبی جایگاه علوم انسانی و توسعه رشته‌های آن در دانشگاههای کشور، …

بیانات ارزشمند مقام معظم (…)ی و تأکید معظم‌له بر جایگاه رفیع علم و فناوری و اهمیت آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ا‌ی و نقش آن در تولید و اشتغال …

ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ (…)ي. (. ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ. ) … ﻫﺎ، راﻫﺒﺮدﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻢ و ﻓﻨـﺎوري ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه در ﺷـﻮراي ﻋـﺎﻟﻲ اﻧﻘـﻼب. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺣﺎل ﻧﻬﺎﻳﻲ … ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، اﺳﺘﺎدان، ﻣﻌﻠﻤﺎن، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﻧﻘـﺶ دارﻧـﺪ. را …… ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش آرﻣﺎن ﻫﺎي واﻻ و ارزش ﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻳﻢ از ﻋﻠﻢ و ….. ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ وﻇﻴﻔﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﻮان ﻋﻠﻤﻲ و. دا …

لذا (…) معظم انقلاب تاکید دارندکه« کشور باید به عزت علمی برسد. … البته مفهوم «علم به مثابه قدرت» در نظر مقام معظم (…)ی تا آنجایی پذیرفته است که آن را در … علم یک پدیده‌‌‌ی درون‌‌‌زاست؛ چیزی نیست که انسان برای آن ناچار و ناگزیر باشد وابسته شود. … هم‌‌‌افزائی علم و ثروت و دارائی، تعریف ابتدائی این شرکتهاست.

مقام معظم (…)ی برای توسعه تمدن اسلامی، نظریه جدید «تمدن نوین اسلامی» را مطرح کرده …. در این تعریف، فرهنگ که بیشتر دستاوردهای معنوی انسان را شامل می‌شود، مقدم بر …. تأکید (…) معظم انقلاب بر علم همراه با معنویت به این دلیل است که علم با خود …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر