JILS

بی تو می رفتم تنها تنها، و صبوری مرا کوه تحسین می کرد

از دیاران که گذر کردم و رفتم بی تو ،. بی تو می رفتم ، می رفتم ، تنها ، تنها. و صبوریِّ مرا. کوه تحسین می کرد. من اگر سوی تو بر می گردم. دست من خالی نیست.

و صبوری مرا کوه تحسین می کرد … تو بهاري؟ نه بهاران از توست از تو مي گيرد وام هر بهار اينهمه زيبايي را هوس باغ و بهارانم نيست …. بي تو مي رفتم، مي رفتن، تنها، تنها

از دیاران که گذر کردم و رفتم بی تو ،. بی تو می رفتم ، می رفتم ، تنها ، تنها ،. و صبوری مرا. کوه تحسین می کرد . من اگر سوی تو بر می گردم.

مسافر (حمید مصدق). داستانها دارم. از دیاران که سفر کردم و رفتم بی تو. از دیاران که گذر کردم و رفتم بی تو. بی تو می رفتم تنها تنها. و صبوری مرا. کوه تحسین می کرد.

آنکه جانم را سوخت، یاد می آرد از این بنده هنوز. سخت جانی را بین که نمردم … دفتر عمر مرا با وجود تو، شکوهی دیگر، رونقی دیگر هست. می‌توانی تو به من …. بی تو می‌رفتم‌، می‌رفتم، تنها‌، تنها. و صبوری مرا. کوه تحسین می‌کرد. من اگر سوی تو …

داستان‌هایی دارم از دیاران كه سفر كردم و رفتم بی تو از دیاران كه گذر كردم و رفتم بی تو…. بی تو می‌رفتم تنها تنها… و صبوری مرا كوه تحسین می‌كرد.

بی تو می رفتم, می رفتم تنها, تنها و صبوری مرا, کوه… منصور. بی تو می رفتم, می رفتم تنها, تنها و صبوری مرا, کوه تحسین می کرد…! حمید مصدق. 99.

بی تو می رفتم، می رفتم، تنها، تنها… و صبوری مرا کوه تحسین می کرد…

و صبوری مرا کوه تحسین می کرد داستان ها دارم از دیاران که گذر کردم و رفتم بی تو. … در کافه های بعد از ظهر. اما. هیچ اتفاق خاصی نمی افتد. اینکه مثلن. تو ناگهان. در آنسوی میز نشسته باشی. رسول یونان … که تنها بماني با اندوه خويش. باور کني که بر نمي …

حمید مصدق شاعر و حقوقدان ایرانی اهل شهرضا در اصفهان می باشد. ایشان متولد 1318 بوده و در سن … بی تو. می‌‌رفتم، می‌رفتم. تنها، تنها. و صبوری مرا. کوه تحسین می‌کرد…

داستان ها دارم از دیارانی که سفر کردم و رفتم بی تو از دیارانی که گذر کردم و رفتم بی تو بی تو می رفتم تنها و صبوری مرا کوه تحسین می کرد. category.

از دیاران که سفر کردم و رفتم بی‌تو. از دیاران که گذر کردم و رفتم بی‌تو بی تو می‌رفتم، می‌رفتم، تنها ، تنها… وصبوری مرا، کوه تحسین می‌کرد… سخن از مهر من و جور تو …

از دیاران که گذر کردم و رفتم بی تو. بی تو میرفتم…میرفتم… تنها… تنها… و صبوری مرا. کوه تحسین می کرد… برای مشاهدی تصاویر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

از دیاران که سفر کردم و رفتم بی تو،. از دیاران که گذر کردم و رفتم بی تو ،. بی تو می رفتم ، می رفتم ، تنها ، تنها. و صبوریِّ مرا کوه تحسین می کرد. من اگر سوی تو بر …

1149 Synes godt om, 28 kommentarer – محمدمهدی انتظاریان (@mohamaaden) på Instagram: “. بی تو می رفتم تنها تنها و صبوری مرا کوه تحسین می کرد .

Ro Meo بی تو می رفتم، می رفتم، تنها، تنها و صبوریِ مرا کوه، تحسین می کرد.

داستان ها دارم،. از دیاران که سفر کردم و رفتم بی تو،. از دیاران که گذر کردم و رفتم بی تو ،. بی تو می رفتم ، می رفتم ، تنها ، تنها. و صبوریِّ مرا. کوه تحسین می کرد.

زندگی …و عشق می تواند جانشین همه ی نداشتن ها باشد… … بی تو می رفتم ، می رفتم ، تنها ، تنها و صبوریِّ مرا کوه تحسین می کرد من اگر سوی تو بر می …

از دیاران که گذر کردم و رفتم بی تو ،. بی تو می رفتم ، می رفتم ، تنها ، تنها. و صبوریِّ مرا. کوه تحسین می کرد. من اگر سوی تو بر می گردم. دست من خالی نیست.

از دیاران که سفر کردم و رفتم بی تو از دیاران که گذر کردم و رفتم بی تو بی تو می رفتم ، می رفتن ، تنها ، تنها وصبوری مرا کوه تحسین می کرد من اگر سوی تو برمی …

و صبوری مرا کوه تحسین می‌کرد #طبیعت#ابشار#جنگل#جاده#سفر#تفریح#طبیعت_گردی#جنگل_گردی#ابشار_گردی#شمال#تفریح_شمال#دریا#رودخانه#کوه#دشت# …

می توان در دل این مزرعه ی خشک و تهی بذری ریخت. می توان از میان فاصله ها را … بی تو می رفتم می رفتم تنها تنها. و صبوری مرا کوه تحسین می کرد. دشت ها نام تو را می …

داستانها دارم از دیاران که سفر کردم و رفتم بی تو از دیاران که گذر کردم و رفتم بی تو بی تو می رفتم تنها تنها و صبوری مرا کوه تحسین می کرد… گر خواهي دنيا در كف …

از دياران كه سفر كردم و رفتم بي تو. از دياران كه گذر كردم و رفتم بي تو. بي تو ميرفتم ، تنها ، تــــــــــنـــهــــــا. و صبوري مرا. كوه تحسين ميكرد .

می سرایم به امیدی که تو خوانی ور نه آخرین مصرع من … رفتم بی تو بی تو می رفتم تنها… تنها و صبوری مرا کوه تحسین می کرد. … دست پر از مهر کسی را حس کرد.

من صدا می زنم : باز کن پنجره را،باز آمده ام من پس از رفتن ها،رفتن ها؛ با چه شور و چه شتاب در دلم … بی تو می رفتم ، می رفتم ، تنها ، تنها و صبوریِّ مرا کوه تحسین می کرد

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر