JILS

ما هر دو یک دلیم ولی این وفاق نیست … از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست …!

شعر و غزل فارسی (@qazal_e_farsi) on Instagram: “ ما هر دو یک دلیم، ولی این وفاق نیست از احتیاج بگذر اگر اشتیاق …

ما هر دو یکدلیم، ولی این وفاق نیست از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست ما خسته‌ایم و تشنه، ولی دست و پا زدن راه … در ما به‌قدر یک سر سوزن نفاق نیست

ما هر دو یک دلیم، ولی این وفاق نیست از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست هر روز بیشتر به تو دلبسته می‌شویم عشق از شناخت می‌گذرد اتفاق نیست

بارها بر سر خود بانگ زدم: هیچت ار نیست مخور خون جگر، دست که هست! بیستون را … ما هر دو یک دلیم، ولی این وفاق نیست از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست ما خسته‌ایم و …

ما هر دو یک دلیم، ولی این وفاق نیست از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست هر روز بیشتر به تو دلبسته می‌شویم عشق از شناخت می‌گذرد اتفاق نیست …

نگاهش را تماشا کن، اگر فهمید حاشا کن من از مرگی سخن گفتم که … ما هر دو یک دلیم، ولی این وفاق نیست از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست. ما خسته‌ایم و تشنه، ولی دست …

اشعار استاد فاضل نظری ما هر دو یک دلیم ولی این وفاق نیست از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست فاضل نظری fazel ghazal.

مرگ یک عمر به در کوفت که باید برویم دیگر اصرار مکن باشد، … ما هر دو یک دلیم، ولی این وفاق نیست از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست ما خسته‌ایم و …

“ری‌را” (@ree_raa) on Instagram: “. ما هر دو یکدلیم، ولی این وفاق نیست از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست ما خسته‌ایم …

ما هر دو یک دلیم، ولی این وفاق نیست از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست ما خسته‌ایم و تشنه، ولی دست و پا زدن راه نجات یافتن از باتلاق نیست …

ما هر دو یک دلیم، ولی این وفاق نیست از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست ما خسته‌ایم و تشنه، ولی دست و پا زدن راه نجات یافتن از باتلاق نیست آیینه‌ایم و غیر حقیقت …

ما هر دو یک دلیم، ولی این وفاق نیست از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست هر روز بیشتر به تو دلبسته می‌شویم عشق از شناخت می‌گذرد اتفاق نیست #فاضل_نظری

ما هر دو یک دلیم، ولی این وفاق نیست از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست ما خسته‌ایم و تشنه، ولی دست و پا زدن راه نجات یافتن از باتلاق نیست …

#هوالعشق . . ما هردو یڪ دلیم,ولی این وفاق نیست . . از … این وفاق نیست . . از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست . …. #عشق / است ! ! ! حدود ساعت باران به وقت شرعی عشق ِ نشسته ام که دو رکعت غزل به جا آرم ِ #شعر /است … #فقط یک مرد میفهمد . !توضیح:با …

bano_ashegh. 2 days ago; 33 likes; 0 comments. ما هر دو یک دلیم، ولی این وفاق نیست از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست هر روز بیشتر به تو دلبسته می‌شویم عشق …

ما هر دو یک دلیم، ولی این وفاق نیست از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست هر روز بیشتر به تو دلبسته می‌شویم عشق از شناخت می‌گذرد اتفاق نیست پی نوشت:لوک خوش …

ما هر دو یکدلیم، ولی این وفاق نیست از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست ما خسته ایم و تشنه، ولی دست و پا زدن راه نجات یافتن از باتلاق نیست آیینه ایم و غیر…

بابا دانشگاه وسهمیه واستخدام بدون نوبت كمتون نيست؟ …. ما هر دو یک دلیم، ولی این وفاق نيستاز احتیاج بگذر اگر اشتیاق نيستما خسته‌ایم و تشنه، ولی دست و پا زدنراه …

پری‌رخان به هزار انجمن قدح زده‌اند****تو این چراغ طرب یک دو گل به باغ افروز … در هر سفله می‌مالی جبین احتیاج****خاک بر فرق توهم آبروداری هنوز نیست بیدل … جستجو اگر هوس آرمیدنی‌ست****ما را بجای آبله در پای لنگ ریز روزی دو در وفاکدهٔ ….. مقامی نیست کانجا لنگر اندازد کسی****از خیال خانهٔ آیینه بگذر چون نفس درد …

من نگـویم، که بدرد دل من گـــوش کنید بهتــر آنـست که این قصه فراموش کنید. Download … ما هر دو یک دلیم، ولی این وفاق نیست از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست.

ما هر دو یک دلیم، ولی این وفاق نیست از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست ما خسته‌ایم و تشنه، ولی دست و پا زدن راه نجات یافتن از باتلاق نیست آیینه‌ایم و غیر حقیقت …

ما هر دو یک دلیم، ولی این وفاق نیست از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست هر روز بیشتر به تو دلبسته می‌شویم عشق از شناخت می‌گذرد اتفاق نیست …

اول جهادی عید ۹۵، شاید دوروز بودم ولی کلی ادمای دوره برم تغییر کردن دوم جهادی …. پ ن۱: ما هر دو یک دلیم، ولی این وفاق نیست از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست آیینه‌ایم …

ما هر دو یک دلیم، ولی این وفاق نیست از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست ما خسته ایم و تشنه ولی دست و پا زدن، راه نجات یافتن از باتلاق نیست آیینه ایم و غیر حقیقت …

2 months ago. ما هر دو یک دلیم، ولی این وفاق نیست از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست هر روز بیشتر به تو دلبسته می‌شویم عشق از شناخت می‌گذرد اتفاق نیست .

چه شوری باز این دریا به سر دارد چقدر از لطفِ بی‌اندازه ساقی زمین‌گیرم یکی باید مرا از گوشه … ما هر دو یک دلیم، ولی این وفاق نیست از احتیاج بگذر اگر اشتیاق نیست ما …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر